EN | NL | DE | FR | PT | ES | PL | RU

Disclaimer

Privacy
Valveco respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers omgaan en deze beveiligen.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
Op deze website staan onze contactgegevens vermeldt. Als u een brochure wilt aanvragen of meer informatie wenst over onze organisatie en/of onze producten en dienstverlening, dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij bewaren de gegevens die u ons toestuurt zolang als naar de aard van uw verzoek of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw persoonsgegevens worden daarna niet systematisch opgeslagen en niet gebruikt voor verdere referentie of andere doeleinden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer, het tijdstip van aanvang en vertrek van uw bezoek op de website, het tijdstip waarop u op het e-mailadres voor het maken van contact klikt en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking en het gebruik van de website. Waar mogelijk, proberen wij de gegevens te anonimiseren. Wij delen de gegevens niet met of verstrekken ze aan derden.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Valveco -the valve company- B.V., Deventerseweg 68, 2994 LD, Barendrecht, Nederland

Aanpassen privacy statement: Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Heeft u vragen met betrekking tot dit privacy statement, neemt u dan contact op met sales@valveco.com.GebruiksvoorwaardenToepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Valveco –the valve company- B.V., inclusief al haar gelieerde rechtsvormen, (Valveco) alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie ("de Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vastgesteld advies. Valveco is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van de website, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzettelijk onjuist onderhoud of nalatigheid van de kant van Valveco. Vervolgens is Valveco niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade resulterend uit fouten of vertraging van het versturen van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s te gebruiken voor elektronische communicatie of het overbrengen van virussen.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Valveco is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy voorwaarden zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of door deze externe websites.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Valveco –the valve company- B.V. en al haar gelieerde rechtsvormen.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Valveco in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Valveco en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Ongevraagde informatie
In het geval dat u ongevraagde informatie en/of ander materiaal plaatst bestaande uit tekst, plaatjes, geluidsfragmenten, software, informatie of anders (“Materialen”) op deze website of dat deze per e-mail of anders aan Valveco wordt verstuurd, is Valveco gerechtigd deze Materialen volledig en geheel kosteloos te kopiëren en/of commercieel te gebruiken en zit Valveco niet vast aan enige verplichting ten opzichte van deze Materialen.

Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.